Fryske mailhits 1

Afbeeldingsresultaat voor Fryske MAILHITS

 

gjin-buter-brea

 besykje

in-bliere-laits

Afbeeldingsresultaat voor Fryske MAILHITS

foto

Opslag in Boomse klei?

Haikuliner-Alde-parrebeam
in-fries

wurden


As elk op himsels past

Afbeeldingsresultaat voor Fryske MAILHITS

as it net kin sa as it moat

tiid-ferlieze

As 'to neat mear seist

BAARCH

BANKLJU STIELE

âlde parrebeam, rechts

foto

foto

foto

foto

foto

foto

Afbeeldingsresultaat voor MAILHITS Frysk,

Afbeeldingsresultaat voor Fryske MAILHITS

Afbeeldingsresultaat voor Fryske MAILHITS

Afbeeldingsresultaat voor MAILHITS English,

Afbeeldingsresultaat voor Fryske MAILHITS

Afbeeldingsresultaat voor Fryske MAILHITS

gled-iis

MAIL+Friesland

Brûsplak

123mailhit-frysk: Net eamelje

123mailhits-poëzie

Afbeeldingsresultaat voor Fryske MAILHITS

truttebol

3. Papier en sinne

Poezy.jpg

5. Friesland weideland

7. Op é stille mar, swannen. JPG

Glimkje nei de wrâld 600x60, jpg

Tsjilp

Wês in sinnestriel

 REC-Harlingen
 
Gjin-stap-fierder..jpg
 
 
Se struit har leafde.....
 
Afbeeldingsresultaat voor Fryske MAILHITS
 

folle-lok-en-seine

frysk

de-mond-gesnoerd

Advertisement
%d bloggers like this: